lagen.nu

Svarande

Var kommer den här beskrivningen från? Läs mer....

Den fysiska eller juridiska person som blivit stämd i ett tvistemål inför domstol.

Hittar du något fel i ovanstående? Du får gärna skriva en felrapport.

Externa länkar

Begreppet Svarande finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (1)

NJA 1988 s. 404: Tingsrätt har i visst fall företagit tvistemål till huvudförhandling i omedelbart samband med förberedelsen utan svarandens medgivande. Fråga om grovt rättegångsfel förekommit.
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation