lagen.nu

Student

Ingen har skrivit en beskrivning av "Student" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Externa länkar

Begreppet Student finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Legaldefinitioner (2)

Rättsfall med detta begrepp (1)

NJA 2006 s. 683: Ett universitet har vid antagningen av nybörjare på juris kandidatprogrammet höstterminen 2003 reserverat tio procent av platserna för sökande med "bägge föräldrar utrikes födda", i syfte att öka den...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation