lagen.nu

Straffrättens speciella del

Var kommer den här beskrivningen från? Läs mer....

Straffrättens speciella del innehåller själva straffbuden, dvs beskrivningarna av brotten med rubricering, rekvisit och straffskala inom såväl brottsbalken som i övriga straffrättsliga bestämmelser.

Hittar du något fel i ovanstående? Du får gärna skriva en felrapport.

Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation