lagen.nu

Straff

Ingen har skrivit en beskrivning av "Straff" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Externa länkar

Begreppet Straff finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (3)

MÖD 2003:131: Tillstånd till tillverkning av stadsgas-----Miljödomstolen meddelade tillstånd till verksamheten. Miljönämnden överklagade och yrkade att samtliga kvantitativa utsläppsvillkor skulle kompletteras med...
MÖD 2004:61: Miljösanktionsavgift-----En enskild näringsidkare påfördes en miljösanktionsavgift på 5000 kr för att ha tagit en lokal där allmänheten erbjöds hygienisk behandling i bruk, utan att anmälan gjorts...
MÖD 2014:10: Ansökan enligt miljöbalken om tillstånd till ändrad och utökad verksamhet avseende hantering av avfall i Hässleholmskommun-----I målet som gällde flera olika villkor för utsläpp av lakvatten från en...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation