lagen.nu

Statsrätt

Var kommer den här beskrivningen från? Läs mer....

Till statsrätten räknas frågor om statens grundläggande styrelseskick, maktförhållanden mellan de olika statliga myndigheterna, och förhållandet mellan staten och den enskilde medborgaren. Dessa frågor regleras framförallt i grundlagarna.

Hittar du något fel i ovanstående? Du får gärna skriva en felrapport.

Externa länkar

Begreppet Statsrätt finns beskrivet i svenska Wikipedia

Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation