lagen.nu

Stadgar

Ingen har skrivit en beskrivning av "Stadgar" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Externa länkar

Begreppet Stadgar finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (4)

NJA 1981 s. 552: Bestämmelse i stadgarna för en bostadsförening om hembuds- och skiljedomsförfarande vid överlåtelse av andel i föreningen har, på grund av bestämmelsens oklarhet, ej ansetts skapa bundenhet för...
NJA 1982 s. 853: Tillämpning av 36 § avtalslagen på skiljeklausul i ett fackförbunds stadgar.
NJA 1987 s. 394: Ideell förening (fackförbund) beslutade att föreningen skulle träffa avtal om kollektiv hemförsäkring för sina medlemmar. Av allmänna rättsprinciper har ansetts följa att medlem i föreningen kunde...
NJA 2016 s. 841: Inträde i Sveriges advokatsamfund. Kravet på att en sökande ska ha gått igenom praktisk utbildning för advokatverksamhet har inte ansetts uppfyllt av en jurist som hade drivit verksamhet som...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation