lagen.nu

Sport

Ingen har skrivit en beskrivning av "Sport" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Externa länkar

Begreppet Sport finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (2)

NJA 1993 s. 149: Fråga om ersättningsskyldighet för en golfspelare som under sitt spel skadat egendom tillhörig tredje man.
NJA 2001 s. 511: Vinnande häst i en travtävling har diskvalificerats på grund av dopning. Fråga huruvida ägarens talan om utbetalning av prissumman kan prövas materiellt av domstol och, i så fall, under vilka...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation