lagen.nu

Sponsring

Ingen har skrivit en beskrivning av "Sponsring" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Externa länkar

Begreppet Sponsring finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Legaldefinitioner (1)

Rättsfall med detta begrepp (1)

HFD 2016 ref. 23: Ersättning enligt sponsorsavtal för att en idrottsman exponerar ett företags varumärke vid tävlingar har ansetts utgöra sådan ersättning för idrottslig verksamhet som är skattepliktig enligt lagen om...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation