lagen.nu

Speciell förvaltningsrätt

Var kommer den här beskrivningen från? Läs mer....

Till den speciella förvaltningsrätten räknas frågor om specifika ansvarsområden för myndigheter, bland annat deras maktbefogenheter inom vård och polisverksamhet.

Hittar du något fel i ovanstående? Du får gärna skriva en felrapport.

Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation