lagen.nu

Speciell avtalsrätt

Var kommer den här beskrivningen från? Läs mer....

Regler för specifika avtalstyper, exempelvis köp, hyra och uppdragsavtal

Termen kontraktsrätt används ibland som synonym för speciell avtalsrätt.

Regler som är gemensamma för alla avtal behandlas i den allmänna avtalsrätten.

Hittar du något fel i ovanstående? Du får gärna skriva en felrapport.

Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation