lagen.nu

Specialstraffrätt

Var kommer den här beskrivningen från? Läs mer....

Specialstraffrätten rör brott som finns reglerade i andra lagar än brottsbalken. Det finns dels lagar som enbart handlar om specialstraffrätt, dels lagar som innehåller enstaka straffbestämmelser.

Hittar du något fel i ovanstående? Du får gärna skriva en felrapport.

Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation