lagen.nu

Skattereduktion

Ingen har skrivit en beskrivning av "Skattereduktion" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Externa länkar

Begreppet Skattereduktion finns beskrivet i svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (4)

HFD 2016 ref. 11: Renovering av bostadsrättslägenhets rök- och ventilationskanaler har inte ansetts utförd i lägenheten och berättigar därmed inte till ROT-avdrag. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
HFD 2016 ref. 29: Fråga om rätt till utbetalning enligt lagen om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete när arbetet har betalats av annan än köparen.
HFD 2017 ref. 46: När hushållsarbete som ger rätt till skattereduktion har utförts till fast pris har arbetskostnaden ansetts uppgå till det belopp som återstår sedan det debiterade beloppet reducerats med sådana...
MÖD 2007:4: Tillstånd till nytt anriknings- och pelletsverk m.m.-----Miljödomstolen gav i deldom bolaget tillstånd att uppföra nytt anriknings- och pelletsverk. Naturvårdsverket överklagade domen och yrkade...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation