lagen.nu

Skatterätt

Var kommer den här beskrivningen från? Läs mer....

Skatterätten är en del av den offentliga rätten i vid mening, och rör alla aspekter av beskattning. Detta innefattar:

Skattskyldighet

Mervärdesskatt

Taxering

Skattebrottslighet

Hittar du något fel i ovanstående? Du får gärna skriva en felrapport.

Externa länkar

Begreppet Skatterätt finns beskrivet i svenska Wikipedia

Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation