lagen.nu

Skatter

Ingen har skrivit en beskrivning av "Skatter" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Externa länkar

Begreppet Skatter finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (1)

NJA 1993 s. 81: Fråga om jämkning av personligt betalningsansvar för ett aktiebolags skatter och avgifter enligt 77 a § uppbördslagen m fl lagrum.
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation