lagen.nu

Skatteförfarandelagen

Ingen har skrivit en beskrivning av "Skatteförfarandelagen" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Rättsfall med detta begrepp (4)

HFD 2015 ref. 58: Företrädaransvar enligt skatteförfarandelagen kan inte göras gällande under ett rekonstruktionsförfarande för skulder som uppkommit innan ansökan men som förfallit till betalning först under...
HFD 2017 ref. 12: Fråga om det finns förutsättningar för att ålägga en styrelseledamot, tillika trafikansvarig, betalningsskyldighet enligt reglerna om företrädaransvar.
HFD 2017 ref. 46: När hushållsarbete som ger rätt till skattereduktion har utförts till fast pris har arbetskostnaden ansetts uppgå till det belopp som återstår sedan det debiterade beloppet reducerats med sådana...
HFD 2017 ref. 54: Fråga om Allmänna ombudet hos Skatteverkets rätt att överklaga.
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation