lagen.nu

Skatteavdrag

Ingen har skrivit en beskrivning av "Skatteavdrag" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Externa länkar

Begreppet Skatteavdrag finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (1)

NJA 1985 s. 553: Arbetsgivare har underlåtit att avge i 54 § 1 mom uppbördslagen föreskrivna uppbördsdeklarationer med redovisning av gjorda skatteavdrag för anställdas preliminära skatt. Eftersom innehållen...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation