lagen.nu

Skadelidande

Var kommer den här beskrivningen från? Läs mer....

Den som skadan drabbar.

En skadelidande ska som regel få sin skada ersatt om skadevållaren agerat vårdslöst eller uppsåtligt enligt den s.k. culparegeln. I vissa fall kan dock ersättningen jämkas, exempelvis då den skadelidande har varit medvållande.

Hittar du något fel i ovanstående? Du får gärna skriva en felrapport.

Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation