lagen.nu

Sjukhus

Ingen har skrivit en beskrivning av "Sjukhus" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Externa länkar

Begreppet Sjukhus finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (2)

NJA 1984 s. 137: Fråga om påföljd för misshandel, som föreståndare för sjukhusavdelning för psykiskt sjuka förövat mot där intagna patienter.
NJA 1988 s. 715: Landsting har på sjukhus inom den slutna vården låtit framföra radiomusik dels till patienter dels i personalutrymmen till anställda. Framförandena har ansetts falla under 2 § 3 st första meningen...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation