lagen.nu

Sexuellt utnyttjande av barn

Ingen har skrivit en beskrivning av "Sexuellt utnyttjande av barn" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Legaldefinitioner (1)

Rättsfall med detta begrepp (9)

NJA 2003 s. 313: Påföljden för en 18-åring som gjort sig skyldig till sexuellt utnyttjande av underårig har bestämts till fängelse. Tillika fråga om sekretess. TR:n har förordnat att vissa delar av domen skall...
NJA 2006 s. 510: Straffmätning vid upprepade fall av våldtäkt mot och sexuellt utnyttjande av barn.
NJA 2006 s. 79: Frågor om den straffrättsliga bedömningen av samlag med barn under femton år samt om ersättning för den kränkning som sådant brott inneburit. (I och II)
NJA 2007 s. 201: Tillämpning av ansvarsfrihetsregeln i 6 kap. 14 § brottsbalken.
NJA 2013 s. 569: Fråga om kränkningsersättning vid sexuellt utnyttjande av barn.
NJA 2014 s. 990: Sexuellt utnyttjande av barn. Straffvärde och brottslighetens art.
NJA 2015 s. 948: Brottsrubricering, straffmätning och påföljdsbestämning vid samlag med barn.
RH 2010:12: Hovrätten har funnit att en drygt 40 år gammal man som vid flera tillfällen haft samlag med en drygt 13 år gammal flicka ska dömas för våldtäkt mot barn.
RH 2011:48: En 13 år och 8 månader gammal flicka som haft frivilligt samlag med en 15 år och 4 månader gammal pojke har tillerkänts skadestånd för kränkning. Pojken har dömts till ansvar för sexuellt utnyttjande...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation