lagen.nu

Schengenkonventionen

Ingen har skrivit en beskrivning av "Schengenkonventionen" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Externa länkar

Begreppet Schengenkonventionen finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Legaldefinitioner (3)

Rättsfall med detta begrepp (1)

MIG 2012:8: I mål om uppehållstillstånd, där skyddsskäl och synnerligen ömmande omständigheter har åberopats, har frågan uppkommit om hur en migrationsdomstol bör förfara när det i ett mål bedöms föreligga grund...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation