lagen.nu

Samröre

Ingen har skrivit en beskrivning av "Samröre" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Rättsfall med detta begrepp (2)

MD 2011:3: Ett företags marknadsföring vid telefonförsäljning av vissa internetbaserade produkter har befunnits vara vilseledande med hänsyn till att felaktiga uppgifter lämnats beträffande bolaget och dess...
MD 2011:8: Ett företags marknadsföring per telefon av en företagskatalog på Internet har ansetts vara vilseledande i fråga om det kommersiella ursprunget, varför förbud meddelats i enlighet med yrkande härom....
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation