lagen.nu

Sammanföring

Var kommer den här beskrivningen från? Läs mer....

Flera små inteckningar växlas till en inteckning med samma totalbelopp (se 22 kap. 8 a § jordabalken).

Hittar du något fel i ovanstående? Du får gärna skriva en felrapport.

Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation