lagen.nu

Samlag med avkomling

Ingen har skrivit en beskrivning av "Samlag med avkomling" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Legaldefinitioner (1)

Rättsfall med detta begrepp (2)

NJA 2015 s. 826: Samlag med avkomling. Straffvärde och brottslighetens art. Påföljden har bestämts till villkorlig dom och dagsböter. Också fråga rörande tillämpningen av 34 kap. 1 § första stycket brottsbalken när...
RH 2012:42: Frågor om påföljd och skadestånd i mål om ansvar för samlag med avkomling.
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation