lagen.nu

Samhällighetsförening

Ingen har skrivit en beskrivning av "Samhällighetsförening" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Externa länkar

Begreppet Samhällighetsförening finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (2)

NJA 1987 s. 46: Styrelsen för samfällighetsförening framlade vid föreningsstämma debiteringslängd, varigenom bidrag uttaxerades att utges av föreningens medlemmar med angivna belopp. I längden angavs vidare att, om...
NJA 1998 s. 419: I mål om klander av föreningsstämmobeslut har ett styrelseval undanröjts. Av styrelsen före undanröjandet utfärdade kallelser och andra förberedande åtgärder inför en ny stämma har alltjämt ansetts...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation