lagen.nu

Sak

Var kommer den här beskrivningen från? Läs mer....

En materiell egendom.

En sak i juridisk mening är en materiell egendom. Denna definition undantar exv. fodringar, nyttjanderätter, värdepapper och upphovsrätter, som är egendom, men inte saker. En fast sak är antingen ett område av jordytan (fastighet) eller byggnader och/eller tillbehör på detta. En lös sak går att flytta. Vissa lösa egendomar kan vara fasta saker, exv. hus på annans grund.

Hittar du något fel i ovanstående? Du får gärna skriva en felrapport.

Externa länkar

Begreppet Sak finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation