lagen.nu

Särkullbarn

Var kommer den här beskrivningen från? Läs mer....

Ett barn som bara den ena maken i ett äktenskap är förälder till.

Ett särkullbarn (med lagtextens ord "bröstarvinge som inte är den efterlevande makens bröstarvinge", ÄB 3:1) har rätt att få ut sin arvslott från en avliden förälder direkt, till skillnad från ett samkullbarn.

Hittar du något fel i ovanstående? Du får gärna skriva en felrapport.

Externa länkar

Begreppet Särkullbarn finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation