lagen.nu

Säkerhetsrätt

Var kommer den här beskrivningen från? Läs mer....

En säkerhetsrätt är en förmögenhetsrätt som är sammankopplad med en fordran, och som hjälper borgenären att få betalt för denna fordran. Exempel på säkerhetsrätter är ägareförbehåll (se kreditköp), panträtt och retentionsrätt och återtagandeförbehåll.

Se även förmånsrätt.

Hittar du något fel i ovanstående? Du får gärna skriva en felrapport.

Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation