lagen.nu

Ritning

Ingen har skrivit en beskrivning av "Ritning" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Externa länkar

Begreppet Ritning finns beskrivet i svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (2)

MÖD 2016:6: Bygglov för nybyggnation av enbostadshus ----- I mål om bygglov för nybyggnation av enbostadshus har byggnaden bedömts ha en våning med vind, och därmed varit planenlig i denna del. Angivna mått på...
NJA 2004 s. 149: Fråga om en ritning som innehöll två bilder av en golvskiva åtnjöt upphovsrättsligt skydd. 1 § andra stycket lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk.
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation