lagen.nu

Riktvärde

Ingen har skrivit en beskrivning av "Riktvärde" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Legaldefinitioner (1)

Rättsfall med detta begrepp (3)

MÖD 2003:13: Tillstånd till utsläpp av avloppsvatten från ett reningsverk; uppskjuten fråga-----Miljööverdomstolen ansåg att det saknades anledning att göra skillnad mellan kommunala reningsverk och andra...
MÖD 2009:49: Ansökan om tillstånd att producera en årlig mängd om 85 000 ton kartong-----Frågan i målet gällde ett begränsningsvärde för utsläppet av organisk substans till vatten. Vid bedömningen hade...
MÖD 2012:21: Villkor i tillstånd till ökad produktion vid pappersbruk ----- Mark- och miljööverdomstolen konstaterar i enlighet med tidigare avgöranden att användningen av begreppet riktvärde ska utmönstras i...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation