lagen.nu

Riksdagen

Var kommer den här beskrivningen från? Läs mer....

Riksdagen är folkets främsta företrädare enligt 1 kap. 4 § regeringsformen.

För riksdagens arbete gäller Riksdagsordningen.

Hittar du något fel i ovanstående? Du får gärna skriva en felrapport.

Externa länkar

Begreppet Riksdagen finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation