lagen.nu

Restaurang

Ingen har skrivit en beskrivning av "Restaurang" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Externa länkar

Begreppet Restaurang finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (4)

MÖD 2002:84: Utdömande av vite-----En restaurang hade vitesförelagts av en miljönämnd att hålla nere bullret från verksamheten så att den ekvivalenta ljudnivån i omgivande lägenheter inte överskred 25 dBA. Vid...
NJA 1983 s. 701: Under en sammankomst i en festvåning på en restaurang försvann ytterkläder, som två i sammankomsten deltagande personer hade hängt upp i ett därför inrättat utrymme i anslutning till festvåningen....
NJA 1995 s. 561: Tillgrepp på dansrestaurang ur obevakad handväska har bedömts som stöld.
NJA 1996 s. 768: Olaga diskriminering? 16 kap 9 § BrB.
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation