lagen.nu

Repressalier

Ingen har skrivit en beskrivning av "Repressalier" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Externa länkar

Begreppet Repressalier finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (4)

AD 2006 nr 126: En polismyndighet utannonserade tre lediga anställningar som polisinspektör med funktion som yttre befäl. En kvinnlig polis sökte en sådan anställning. Polismyndigheten beslöt att anställa tre män....
AD 2011 nr 13: Fråga huvudsakligen om en arbetsledare genom vissa uttalanden och en teckning utsatt två arbetstagareför dels diskriminering i form av etniska trakasserier, trakasserier på grund av kön och sexuella...
AD 2013 nr 71: Fråga om en kvinna utsatts för sexuella trakasserier av sin arbetsgivare. Även fråga om hon utsatts för repressalier genom att arbetsgivaren avslutade hennes anställning i samband med att hon...
AD 2015 nr 57: En arbetstagare har sagts upp på grund av arbetsbrist. Fråga om uppsägningen i själva verket berott på förhållanden som varit hänförliga till arbetstagaren personligen, s.k. fingerad arbetsbrist,...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation