lagen.nu

Relaxation

Var kommer den här beskrivningen från? Läs mer....

Att frigöra en fastighet från inteckningsansvar, när den intecknats gemensamt med andra fastigheter.

Hittar du något fel i ovanstående? Du får gärna skriva en felrapport.

Externa länkar

Begreppet Relaxation finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Legaldefinitioner (1)

Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation