lagen.nu

Reklamskatt

Ingen har skrivit en beskrivning av "Reklamskatt" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Externa länkar

Begreppet Reklamskatt finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (3)

RÅ 1997 ref. 78: Bestämmelserna i 8 kap. 1 § lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter om överklagande hos domstol av beskattningsmyndighetens beskattningsbeslut har ansetts tillämpliga på beslut...
RÅ 1999 ref. 8: Uttagande av skatt enligt lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam har inte ansetts strida mot EG-rätten.
RÅ 2007 ref. 71: Visning av reklamfilm i biografverksamhet omfattas av reklamskatteplikt även om visningen sker med digital teknik.
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation