lagen.nu

Reklamera

Var kommer den här beskrivningen från? Läs mer....

Att göra någon uppmärksam på ett missförhållande vid t.ex. ett avtals uppkomst eller när en vara är felaktig.

Hittar du något fel i ovanstående? Du får gärna skriva en felrapport.

Externa länkar

Begreppet Reklamera finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation