lagen.nu

Realavtal

Var kommer den här beskrivningen från? Läs mer....

Ett avtal som blir bindande genom att ena parten fullgör sin prestation enligt avtalet. Ett exempel på realavtal är bilparkering där man blir bunden av avtalet och betalningsskyldig genom att ställa sig på parkeringen.

Hittar du något fel i ovanstående? Du får gärna skriva en felrapport.

Externa länkar

Begreppet Realavtal finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation