lagen.nu

Ratihabera

Var kommer den här beskrivningen från? Läs mer....

Att godkänna en rättshandling, exv ett ingående av ett avtal, i efterhand.

Exempel: Barn under 16 år har inte rättslig handlingsförmåga och kan inte själva ingå bindande avtal. Om ett barn ändå ingår ett avtal kan detta göras juridiskt bindande genom att barnets förmyndare godkänner avtalet i efterhand.

Hittar du något fel i ovanstående? Du får gärna skriva en felrapport.

Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation