lagen.nu

Ramavtal

Ingen har skrivit en beskrivning av "Ramavtal" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Externa länkar

Begreppet Ramavtal finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Legaldefinitioner (2)

Rättsfall med detta begrepp (1)

AD 2010 nr 40: Mellan ett bolag och vissa arbetstagarorganisationer hade tidigare gällt kollektivavtal angående bolagets anlitande av konsulter. I avtalen reglerades hur många konsulter bolaget vid viss tidpunkt...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation