lagen.nu

Radiovågor

Ingen har skrivit en beskrivning av "Radiovågor" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Externa länkar

Begreppet Radiovågor finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Legaldefinitioner (2)

Rättsfall med detta begrepp (1)

MÖD 2005:55: Föreläggande att inkomma med uppgifter om master och antenner för mobiltelefoni ----- En miljönämnd hade förelagt ett mobilnätföretag att inge en karta över var master och antenner som sänder/tar...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation