lagen.nu

Rabatt

Ingen har skrivit en beskrivning av "Rabatt" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Externa länkar

Begreppet Rabatt finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (3)

MD 2005:31: Fråga om vilseledande användning av uttrycket "vi upphör" i strid mot 10 § marknadsföringslagen vid utförsäljning av mattor under en längre tidsperiod. Även uttrycket "lagerrensning" har ansetts...
MD 2008:12: Återförsäljare av personbilar i södra Sverige har sinsemellan fastställt försäljningspriser och rabatter på nya personbilar, delat upp marknaden avseende försäljning av nya personbilar samt...
MD 2011:14: En s.k. sorteringsrabatt har ansetts utgöra missbruk av dominerande ställning, varvid åläggande vid vite att upphöra med rabatten har meddelats.
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation