lagen.nu

Rättspsykiatrisk vård

Ingen har skrivit en beskrivning av "Rättspsykiatrisk vård" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Rättsfall med detta begrepp (5)

HFD 2016 ref. 44: Fortsatta beslut om tvångsvård av en patient som dömts till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning men som varit avviken sedan mycket lång tid, har inte ansetts proportionerliga.
NJA 1996 s. 173: Sedan en person dömts till fängelse 2 år 6 mån och verkställighet skett, har ansökan om resning med yrkande att påföljden bestäms till överlämnande till rättspsykiatrisk vård lämnats utan bifall...
NJA 1998 s. 162: Val av brottspåföljd för mord: fängelse eller överlämnande till rättspsykiatrisk vård?
NJA 2007 s. 266: Fråga om rättspsykiatrisk vård skall förenas med föreskrift om särskild utskrivningsprövning.
RH 2002:30: Bevisvärdering i mordmål. Förutsättningarna för överlämnande till rättspsykiatrisk vård. Ersättning åt offentlig försvarare.
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation