lagen.nu

Rättshandling

Var kommer den här beskrivningen från? Läs mer....

Ett samlingsord för handlingar som är av rättslig betydelse.

Förutom ingående av avtal kan det exempelvis röra sig om fullmaktsutfästelse, giftemål, betala för sig, lämna tillbaka en lånad sak och att säga upp ett kontrakt.

kategori:avtalsrätt

Hittar du något fel i ovanstående? Du får gärna skriva en felrapport.

Externa länkar

Begreppet Rättshandling finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation