lagen.nu

Putsmedel

Ingen har skrivit en beskrivning av "Putsmedel" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Rättsfall med detta begrepp (2)

MD 2004:15: Ett bolag har vid marknadsföring av rengörings-/putsmedel använt en förpackning som ansetts medföra risk att förpackningen förväxlas med ett annat företags förpackning och vilseledande om det...
MD 2008:16: I ett överklagat mål vari ett företags burk för rengöringsmedel har befunnits vilseledande har skadestånd för förlorad försäljning till följd av överträdelsen uppskattats med stöd av 35 kap. 5 §...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation