lagen.nu

Publicitetsprincipen

Var kommer den här beskrivningen från? Läs mer....

Överlåtelse av äganderätt m.m. ska kunna iakktas av tredje man

Publicitetsprincipen är starkast inom fastighetsrätten, där en mängd rättsverkningar är knutna till inskrivning i fastighetsregistret.

Jfr publica fides

Hittar du något fel i ovanstående? Du får gärna skriva en felrapport.

Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation