lagen.nu

Publica fides

Var kommer den här beskrivningen från? Läs mer....

"Offentlig trovärdighet"

Jfr publicitetsprincipen.

Hittar du något fel i ovanstående? Du får gärna skriva en felrapport.

Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation