lagen.nu

Psykiskt lidande

Ingen har skrivit en beskrivning av "Psykiskt lidande" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Rättsfall med detta begrepp (2)

NJA 1987 s. 746: Fråga om rätt till kvittning när huvudfordringen avser ersättning för psykiskt lidande och personskada.
NJA 1989 s. 374: Att kalla en person av främmande etniskt ursprung för "jävla svartskalle" har bedömts som förolämpning enligt 5 kap 3 § 1 st BrB. Den kränkte har ansetts berättigad till skadestånd för lidande...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation