lagen.nu

Pseudonym

Ingen har skrivit en beskrivning av "Pseudonym" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Externa länkar

Begreppet Pseudonym finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (2)

NJA 1981 s. 853: Besvärsinlaga - avseende beslut om förlängd tid för åtal mot en häktad, icke identifierad person - har undertecknats med "Prisoner 1006". Den omständigheten att inlagan ej undertecknats med namn har...
NJA 1994 s. 461: Bokförlag har ansetts kunna ådraga sig skadeståndsansvar för intrång i rätt till egenartat efternamn, som begåtts genom användning av författarpseudonym. 23 § namnlagen (1982:670).
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation