lagen.nu

Prognos

Ingen har skrivit en beskrivning av "Prognos" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Externa länkar

Begreppet Prognos finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (2)

MIG 2011:16: Försörjningskravet vid anhöriginvandring innebär att anknytningspersonen ska kunna försörja sig självsamtdessutom ha en bostad av tillräcklig storlek och standard för sig och den anhörige...
MIG 2013:10: Vid bedömningen i medborgarskapsärenden av om en utlänning har haft och kan komma att ha ett hederligt levnadssätt ska tyngdpunkten i prövningen ligga på en bedömning av sökandens framtida...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation