lagen.nu

Produktansvar

Ingen har skrivit en beskrivning av "Produktansvar" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Externa länkar

Begreppet Produktansvar finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (3)

NJA 1982 s. 380: En foderproducent har till en lantbrukare som bedrev äggproduktion sålt hönsfoder vilket orsakade smakfel hos äggen. Lantbrukaren har ansetts inte kunna på strikt produktansvar grunda rätt till...
NJA 1983 s. 118: En lantmannaförening har till en travtränare sålt foder som orsakat botulinförgiftning hos en häst som tränaren omhänderhade för annan. Hästens ägare har ansetts inte kunna på garantiansvar eller...
NJA 1989 s. 389: I fall då lärare ådragit sig personskada orsakad av salmonellasmittad mat som tillretts i ett centralkök, drivet av Stockholms stad, och serverats i skolans matsal har staden ålagts ett strikt...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation