lagen.nu

Processrätt

Var kommer den här beskrivningen från? Läs mer....

Processrätten rör de regler som styr rättegångar och andra processformer.

Delområden

Rättegång

Specialprocess

Förvaltningsprocess

Hittar du något fel i ovanstående? Du får gärna skriva en felrapport.

Externa länkar

Begreppet Processrätt finns beskrivet i svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (1)

MÖD 2009:24: Partiellt prövningstillstånd ----- I ett mål om tillstånd till och villkor för täktverksamhet har såväl verksamhetsutövaren som länsstyrelsen överklagat miljödomstolens dom i olika hänseenden....
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation